Захисні зони навколо аеродрому Запоріжжя щодо обмеження використання лазерних пристроїв, які можуть створити загрозу безпеці польотів

Відповідно Додатка 14 ICAO, повітряні простори навколо аеродрому в аспекті можливого лазерного опромінення повинні поділятися на вразливі, критичні і вільні зони польотів, щоб попередити потрапляння видимого лазерного променя в поле зору пілотів, навіть якщо не перевищено встановлене значення максимально допустимої потужності опромінювання (МДПО (МРЕ)). Видимий лазерний промінь не повинен проникати ні в одну з цих зон, коли енергетична освітленість, що викликається ним, перевищує відповідний рівень зорової інтерференції, якщо не вжито адекватних заходів захисту від можливого опромінення людей. Лазери з потужністю випромінювання, меншою значення МДПО (МРЕ), але яка перевищує встановлені значення для вразливої або критичної зони, можуть експлуатуватися, відповідно, або у вразливої, або у критичній зоні польотів, якщо вжиті адекватні заходи щодо попередження попадання повітряних суден на траєкторію променя.
При встановленні, або плануванні установки лазерного обладнання, лазерної реклами, проведенні лазерних шоу, або іншого використання лазеру у зонах приаеродромной території, означених на карті захисних зон навколо аеродрому Запоріжжя щодо обмеження використання лазерних пристроїв, які можуть створити загрозу безпеці польотів, ініціатор повинен надати до органів місцевої влади для погодження заявку та зведену інформацію про конфігурацію лазерного променя в достатньому для повної оцінки аеронавігаційної ситуації обсязі.
Для аналізу впливу лазерного випромінювання на безпеку польотів, від органів місцевої влади заявка направляться до КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”, де фахівці аеропорту спільно з фахівцями Запорізької служби ОПР оцінюють лазерну активність поблизу аеродрому
Запоріжжя з урахуванням меж встановлених зон та надають офіційний висновок.

Додатки:

захищені зони;
заявка;
конфігурація лазерного проміння;
рапорт про подію, пов’язану з ймовірним лазерним опромінюванням.