Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

 

Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території  в районі аеродрому Запоріжжя

Закони України, що регулюють діяльність в галузі використання повітряного простору України, яка спрямована на забезпечення безпеки польотів повітряних суден:

–   Повітряний Кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI від 19.05.2011р.;

–    Авіаційні правила України «Обслуговування  аеронавігаційною інформацією», затверджених наказом Державіаслужби № 582 від 13.05.2019р.;

–    Авіаційні правила України  «Технічні  вимоги та адміністративні  процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державіаслужби № 849 від 06.11.2017р.;

– «Положення про використання повітряного простору України», затверджене постановою КМУ № 954 від 06.12.2017р.;

–  Наказ Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 року,

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за №   2147/22459 «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів літаків і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації»;

 • інші авіаційні правила.

Приаеродромна територія – обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому, до якої встановлені спеціальні вимоги щодо розташування різних об’єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден.

Приаеродромна територія Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт  Запоріжжя» займає площу в радіусі 50 км від Контрольної точки аеродрому (КТА).

На приаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку польотів повітряних суден (літаків) та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження. До такої діяльності  належить:

 • будівництво;
 • вибухові роботи;
 • діяльність, що сприяє скупченню птахів;
 • розміщення радіовипромінювальних пристроїв;
 • роботи пов’язані з використанням  лазерних пристроїв, що можуть випромінюватися у простір;
 • роботи, пов’язані із запуском ракет, метеорологічних радіозондів та куль-пілотів;
 • діяльність пов’язана з польотами  літальних апаратів (радіокерованих авіамоделей, квадрокоптерів);
 • діяльність з викидами диму та газів, що можуть погіршувати видимість у районі аеродрому;
 • будівництво високовольтних повітряних ліній, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень.

Будівлі і природні об’єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози  для польотів повітряних суден.

На відстані до 15 км від меж аеродрому забороняється відкрите складування харчових відходів, розміщення звалищ, спорудження або розбудова споруд, які сприяють масовому скупченню птахів і можуть створити загрозу для повітряного руху.

Визначення умов забудови, використання землі і споруд та здійснення діяльності, зазначеної в частині другій статті 69 Повітряного Кодексу України, на приаеродромній території здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Підприємства, установи та організації, зацікавлені в розміщенні об’єктів на приаеродромній території, повинні погоджувати таке розміщення до початку проектних робіт з експлуатантом аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування та дотримуватись умов погодження будівництва.

Процедура погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території здійснюється відповідно до «Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів  і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації» затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 року.

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»  згідно цього Порядку на запит забудовника надає Висновок експлуатанта аеродрому, щодо погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній територій та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації з умовами, що забезпечують необхідний рівень безпеки польотів у районі аеродрому та на приаеродромній території.

Погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, здійснює Державіаслужба України з урахуванням Висновку експлуатанта аеродрому та Висновку провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Погодженню підлягають проектування, будівництво, реконструкція та технічне переоснащення (переобладнання):

-об’єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродрому;

-об’єктів заввишки 45м і більше відносно КТА аеродрому в радіусі до 50км;

-повітряних ліній електроз’вязку та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних (лазерних пристроїв) та інших об’єктів (залізничних колій, автомобільних  шляхів, об’єктів з викидами відкритого полум’я, газів, та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районі аеродрому), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати  роботі  аеродрому, засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення;

-об’єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100м і більше над земною поверхнею;

-об’єктів розташованих в межах смуг повітряних підходів.

Для отримання Висновку експлуатанта аеродрому щодо умов будівництва (реконструкції) об’єкта Заявник подає на адресу КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» заявку, що обов’язково повинна містити таку інформацію:

 • назва (опис) та будівельна адреса об’єкта, місце розташування (вулиця, номер будинку, місто (село тощо), район, область);
 • географічні координати (широта, довгота) об’єкта в системі координат WGS-84;
 • абсолютна висота об’єкта в Балтійській системі висот (БСВ-77);
 • абсолютна висота будівельних кранів, що будуть застосовуватися при будівництві об’єкта, в Балтійській системі висот (БСВ-77);
 • ситуаційний план розміщення об’єкта (М 1:2000), що проектується;
 • зворотна адреса заявника для листування та контактний телефон.

Особи, яким належать або в користуванні яких перебувають постійні та тимчасові висотні споруди, зобов’язані з метою дотримання безпеки польотів повітряних суден розмістити на таких спорудах за власний рахунок денні  маркувальні знаки та нічне світлоогородження, а також  забезпечити утримання зазначених знаків і світлоогородження  у придатному для експлуатації стані. Вимоги до маркування та світлоогородження об’єктів згідно з «Приложением 14 к конвенции о международной гражданской авиации» та згідно наказу Державної авіаційної служби України від 22.09.2020 р. № 1346 «Про встановлення сертифікаційних вимог до аеродромів» з додатками до наказу №1346 від 22.09.2020р.

      ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:

 Відповідно до вимог Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06.11.2017 р. № 849, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2017 р. за № 1574/31442,  та згідно наказу Державної авіаційної служби України від 22.09.2020 р. № 1346 «Про встановлення сертифікаційних вимог до аеродромів» з додатком до наказу №1346 від 22.09.2020р.

У зв’язку з вищенаведеним, інформуємо Вас про зміни абсолютних відміток обмежувальних поверхонь аеропорту Запоріжжя згідно встановлених сертифікаційних вимог:

 1. висота внутрішньої горизонтальної поверхні (R=4 км) складає 45 м відносно висоти аеродрому, що відповідає абсолютній відмітці Н=158,60 м в БСВ (раніше  висота внутрішньої горизонтальної поверхні складала 50  м – абсолютна відмітка Н=163,60 м в БСВ);
 2. висота конічної поверхні (R= від 4 км до 6 км)  складає від 45 м до 145 м відносно висоти аеродрому з ухилом 5 %, що відповідає абсолютним відміткам від Н=158,60 м до Н=258,60 м в БСВ (раніше  висота конічної поверхні складала від 50  м до 150 м – абсолютні відмітки від Н=163,60 м до Н=263,60 м в БСВ);
 3. висота зовнішньої горизонтальної поверхні складає 145 м відносно висоти аеродрому, що відповідає абсолютній відмітці Н=258,60 м в БСВ (раніше  висота зовнішньої горизонтальної поверхні складала 150 м – абсолютна відмітка Н=263,60 м в БСВ).

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефонами: (061)721-4531.:

1.  Зразок заявки.

2.  Мапа приаеродромної території аеродрому «Запоріжжя» R=50 км.

3.  Масив електронних даних про місцевість та перешкоди (район 2)

3.1 Мапа-схема взаємного розташування поверхонь обмеження перешкод з МКпос 016°

3.2 Мапа-схема взаємного розташування поверхонь обмеження перешкод з МКпос 196°

4. Контури максимальних рівнів звуку за умов поточної інтенсивності руху ПС в денний період доби-1

5. Контури еквівалентних рівнів звуку за умов поточної інтенсивності руху ПС в денний період доби-1

6. Контури еквівалентних рівнів звуку за умов перспективної інтенсивності руху ПС в денний період доби-1

7. Контури еквівалентних рівнів звуку за умов перспективної інтенсивності руху ПС в нічний період доби-1

8. Зони обмеження житлової забудови навколо аеропорту Запоріжжя із умов впливу авіаційного шуму-1

9.Санітарно-захисні зони та зони обмеження житлової забудови із умов впливу електромагнітного випромінювання РТЗ -1

10.Сумарні контури ризику зон громадської безпеки КП Міжнародний аеропорт Запоріжжя-1